ziya akıncı – gsü sözlük
gsü hukuk fakültesi milletlerarası özel hukuk anabilim dalı başkanı ve istanbul tahkim merkezi (istac) yönetim kurulu başkanı.
oldukça nazik bir insandır, herkese siz diye hitap etmesiyle hatırlıyorum kendisini. ders anlatma tarzı da oldukça başarılıdır.