z kuşağı – gsü sözlük
2000 yılında Amerika'nın Türkiye'ye attığı iklim bombası neticesinde meydana gelen genetik karmaşada ilk kez ortaya çıkmışlardır
ayasofyayı cami yapacağız! söylemgillerini zerre umursamayan ilk nesildir. (bkz:dünyadeğişiyor)
dünyanın ve türkiye'nin yaşadığı ekonomik, teknolojik ve toplumsal dönüşümler esas alındığında kanaatimce 1998 ve sonrasında doğanları kapsayan nesil. y kuşağına nazaran ortak referans noktaları daha azdır, mizahları daha yavandır, kendi içlerinde çok daha izoledir. ha bir de ona buna duyar kasarlar.
ona buna duyar kasan bir nesil değildir. bu tür mensupları bulunmakla beraber, sjw'lik daha çok y kuşağının olayıdır.
Her nesil gibi kendine has yönleri olan nesildir. Diğer nesillerle arasında geçmiştekilere nazaran daha büyük farklar vardır. Bu durumun sebebi de bana kalırsa belli. İnsanlığın ve ayrı ayrı toplumların gelişme hızı bir accélération ile daha keskin seyrediyor. Eskiden belki 200 yılda gerçekleşen değişim artık 20 yılda gerçekleşiyor. Bu kötü bir şey değil. İleride daha da kısa zaman Aralıklarında da olabilir. Ancak bu hızlı değişimle beraber z kuşağının önemi artıyor. Şu an insanlığa hükmeden şey teknoloji. Ve teknoloji de kısa bir zaman sonra bu neslin elinde olacak. Spekülasyon olduğunu kabul ediyorum ve diyorum ki elindeki güçle kendinden büyük nesilleri bile bir nebze yönlendirip etkileyebilecek bir nesil. Entegre dünya doğrultusunda geçmişte kaçırdığımız bazı fırsatları yakalayabiliriz. Yani burda bizim de bazılarımızın (yani Z kuşağı mensubu gsü'lülerin) aslında gelecek için ne kadar kritik olduğunu ifade etmek istiyorum.