türkçe – gsü sözlük
Şiirin birçok dilinde eşsiz, romanda çöp olan dil. Erbabı için zengin bir dildir fakat derine inilmezse nüanssız bir dil ortaya çıkar. Bu da meramını anlatamayan, denileni anlamayan bir insan topluluğuna yol açar
dünyada 300 milyondan fazla türk'ün konuştuğu dil. farklı lehçeleri ve ağızları olmakla birlikte; eski türkçe ve çağdaş türk dili gibi çeşitli sınıflara da ayrılmaktadır.
Öğe dizilişi ne şekilde olursa olsun karşıdakini anlayabilmeniz ve kelimelere yaptığınız vurgularla aynı cümleden birsürü farklı anlam çıkarılabilmesini sevdiğim ana dilimdir. Ne var ki diller gökten inme değildir ve kullanılan dil gelişir.global Üretime katkımızın az olmasından dolayı da (özellikle teknolojide) yabancı sözcük bombardımanına maruz kalmaktadır. Her dil birbirinden etkilenebilir ama bunun özentilik seviyesine gelmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Ayrıca "türkçede bir kelimeye karşılık ingilizcede birsürü kelime vaar :dd" argümanının kökeninde, pragmatizm ve pratikliğin temel olduğu bir çağda insanların anlam değinliğini anlamaya bile üşenmesi olduğunu düşünüyorum.