Bu iki yoldan birinin seçilmesi gerektiğine karşıyım. Ayrıca bütün eserlerini toplum için yazmış çok az insan vardır bence. Bazıları toplum için yazmalı, bazıları da sanat için. Sanat için yazılanlar insan ruhuna bir yücelik hissi verir, insan olmaktan keyif aldırır. Toplum için yazılanlar da şüphesiz sanattan soyut değildir. Öyle olsalar bir tarih, sosyoloji kitabı; belgesel olmaktan ileri gidemezlerdi.

Nedense Sanat sanatçı içindir görüşünün hiç öne atılmadığını gördüğüm kıyasalma