Özgür Turhan’ın Türkiye’deki En Komik İnsan Olması – gsü sözlük