okuldaki sarkastik tiplerin fazlalığı sorunsalı – gsü sözlük