gsü yabancı diller terörü – gsü sözlük
kimse bizi iplemiyor diye düşünerek otorite arayışına girip bu uğurda az kalsın hukuksuzluk yapmanın eşiğinden senato kararıyla dönmüş bölüm. de facto olarak kendi kendilerini yönettiklerini düşünmeden edemezsiniz.