covid-19 vaka sayılarının sabitleşmesi – gsü sözlük