ailesinin yanında oruç tutmak zorunda olmak – gsü sözlük